CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

Tin Tức

05-11-2019 - Giá thu mua mủ tiểu điền (lần 37) - Giá thu mua cao su tăng

Ngày 05-11-2019, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền cụ thể như sau:

Trong lần thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (lần 37), giá thu mua sẽ được áp dụng từ ngày 06-11-2019, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền cụ thể như sau:

MỦ GIAO VỀ CÁC NHÀ MÁY

          - Tiếp tục thu mua Mủ nước chế biên cao su khối giá lần lượt: Loại 1 mua với giá 250 đồng/TSC và Loại 2 mua với giá 247 đồng/TSC (theo tiêu chuẩn 00/TCNLTM). Ngoài ra, tiếp tục thu mua mủ nước từ vườn cây cạo khoán vượt định mức sản lượng là 26.900 đồng/kg mủ quy khô

          - Tạm ngưng thu mua Mủ nước chế biến cao su ly tâm.

         - So với giá thu mua tiểu điền (lần 35) được công bố ngày 23-10-2019, Giá thu mua mủ tươi (Chưa quy khô theo hàm lượng cao su khô) từ các hộ tiểu điền trong lần 36 công bố ngày 31-10-2019 có chiều hướng tăng, giá cụ thể:

      + Giá thu mua MỦ CHÉN: Loại Khô từ 10.000 đồng thành 10.100 đồng/kg; Loại Vừa từ 9.000 đồng thành 9.100 đồng/kg; Loại Ướt từ 4.500 đồng thành 4.600 đồng/kg

     + Giá thu mua MỦ ĐÔNG: Loại Khô từ 7.800 đồng thành 7.900 đồng/kg; loại Vừa từ 6.00 đồng thành 6.300 đồng/kg; loại Ướt từ 3.800 đồng thành 3.900 đồng/kg.

       + Giá thu mua MỦ DÂY: Loại Khô từ 9.400 đồng thành 9.500 đồng/kg; loại Ướt từ 6.300 đồng thành 6.400 đồng.

       + Giá thu mua MỦ TẬN THU: từ 1.500 đồng thành 1.600 đồng/kg.

       + Giá thu mua MỦ ĐẤT: từ 210 đồng thành 215 đồng/kg. 

          - Giá thu mua mủ chén, mủ đông và mù dây các loại giao tại nhà máy được nghiệm thu theo hàm lượng cao su khô (DRC) lần lượt:

          + Giá thu mua mủ chén và mủ đông các loại tăng từ 163 đồng thành 166 đồng/DRC.

          + Giá thu mua mủ dây các loại tăng từ 147 đồng thành 149 đồng/DRC.

          - Giá các loại mủ phụ (trừ mù tận thu và mủ đất) tại vườn cây cạo khoán vượt định mức sản lượng từ 147 đồng thành 149 đồng/DRC.

MỦ MUA TẠI CÁC ĐIỂM THU MUA Ở CÁC NÔNG TRƯỜNG

          - Giá mủ nước thấp hơn 02 đồng/TSC so với giá mua giao về nhà máy.

          - Giá mua mủ phụ các loại thấp hơn 200 đồng/kg so với giá mua giao về nhà máy.

        - Đối với các hộ tiểu điền trên địa bàn Nông trường Cẩm Đường, giá mua mủ phụ các loại cao hơn 2.000 đồng/kg; giá mua mủ nước cao hơn 05 đ/TSC so với giá mua giao về nhà máy.

 

Trên đây là Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (lần thứ 37) cập nhật ngày 05-11-2019 có hiệu lực áp dụng từ ngày 06-11-2019 của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

Tham khảo Văn bản tại đây

backtop