CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

Tin Tức

09-01-2020 - Lần 01 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 09-01-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 01, cụ thể như sau:

MỦ GIAO VỀ CÁC NHÀ MÁY

- Giá tục thu mua Mủ nước chế biên cao su khối giá lần lượt: 

+ Loại 1 mua với giá 300 đồng/TSC (theo tiêu chuẩn 00/TCNLTM);

+ Loại 2 mua với giá 297 đồng/TSC (theo tiêu chuẩn 00/TCNLTM).

- Giá tục thu mua mủ nước từ vườn cây cạo khoán vượt định mức sản lượng là 32.400 đồng/kg mủ quy khô

- Tạm ngưng thu mua Mủ nước chế biến cao su ly tâm.

- Giá thu mua mủ tươi (Chưa quy khô theo hàm lượng cao su khô) từ các hộ tiểu điền trong lần 01 công bố ngày 09-01-2020, giá cụ thể:

+ Giá thu mua MỦ CHÉN:

Loại Khô: 12.500 đồng/kg;

Loại Vừa: 11.500 đồng/kg;

Loại Ướt: 7.000 đồng/kg

+ Giá thu mua MỦ ĐÔNG:

Loại Khô: 10.300 đồng/kg;

Loại Vừa: 8.700 đồng/kg;

Loại Ướt: 6.300 đồng/kg.

+ Giá thu mua MỦ DÂY:

Loại Khô: 11.900 đồng/kg;

Loại Ướt: 8.800 đồng.

+ Giá thu mua MỦ TẬN THU: 3.200 đồng/kg

+ Giá thu mua MỦ ĐẤT: 310 đồng/kg. 

- Giá thu mua mủ chén, mủ đông và mù dây các loại giao tại nhà máy được nghiệm thu theo hàm lượng cao su khô (DRC) lần lượt:

          + Giá thu mua mủ chén và mủ đông các loại: 229 đồng/DRC.

          + Giá thu mua mủ dây các loại: 206 đồng/DRC.

- Giá các loại mủ phụ (trừ mù tận thu và mủ đất) tại vườn cây cạo khoán vượt định mức sản lượng: 206 đồng/DRC.

CHÍNH SÁCH GIÁ ƯU ĐÃI

MỨC 1 - Sản lượng quy khô ≥ 7.000 kg/ngày - Giá ưu đãi: Đơn giá thu mua + 3đ/TSC

MỨC 2 - Sản lượng quy khô ≥ 8.000 kg/ngày - Giá ưu đãi: Đơn giá thu mua + 5đ/TSC

MỨC 3 - Sản lượng quy khô ≥ 9.000 kg/ngày - Giá ưu đãi: Đơn giá thu mua + 7đ/TSC

MỦ MUA TẠI CÁC ĐIỂM THU MUA Ở CÁC NÔNG TRƯỜNG

- Giá mủ nước thấp hơn 02 đồng/TSC so với giá mua giao về nhà máy.

- Giá mua mủ phụ các loại thấp hơn 200 đồng/kg so với giá mua giao về nhà máy.

- Đối với các hộ tiểu điền trên địa bàn Nông trường Cẩm Đường, giá mua mủ phụ các loại cao hơn 2.000 đồng/kg; giá mua mủ nước cao hơn 05 đ/TSC so với giá mua giao về nhà máy.

 

Trên đây là Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (lần thứ 01) cập nhật ngày 09-01-2020 có hiệu lực áp dụng từ ngày 10-01-2020 của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

Tham khảo Văn bản tại đây

backtop