CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

Giới thiệu

Cơ Cấu Tổ Chức

1. Hội đồng thành viên gồm 4 người:

- Ông Nguyễn Tiến Đức         - Chủ tịch
- Ông Đỗ Minh Tuấn - Thành viên                
- Ông Lê Văn Cường - Thành viên
- Ông Nguyễn Huy Thanh - Thành viên


2 .Kiểm soát viên gồm 3 người:

- Ông Lê Văn Tuấn  - Phụ trách chung        
- Bà Trương Thị Mai Trúc       
- Ông Chu Đăng Khoa  


3. Ban Tổng Giám đốc gồm 5 người:

- Ông Đỗ Minh Tuấn  - Tổng Giám đốc
- Bà Vũ Thị Mỹ Lệ - Phó Tổng Giám đốc   
- Ông Nguyễn Minh Khang    - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Ngô Toàn - Phó Tổng Giám đốc


4.Các đơn vị phụ thuộc và sự nghiệp thuộc Tổng công ty.

 

Bài viết liên quan

Giới Thiệu Chung (04-08-2019)

backtop