CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

Tin Tức

[Cập nhật - 13-11-2019] - Giá thu mua mủ cao su tiểu điền

Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quy định giá thu mua mủ cao su nguyên liệu ( mủ nước) của các hộ tiểu điền tại các Nông trường và Nhà máy trực thuộc như sau

Giá thu mua tiểu điền ngày 13/11/2019

Giá thu mua tiểu điền ngày 07/11/2019

Giá thu mua tiểu điền ngày 05/11/2019

Giá thu mua tiểu điền ngày 31/10/2019

Giá thu mua tiểu điền ngày 11/10/2019

Giá thu mua tiểu điền ngày 19/9/2019

Giá thu mua tiểu điền ngày 18/9/2019

Giá thu mua tiểu điền ngày 05/9/2019

Giá thu mua tiểu điền ngày 27/8/2019

Giá thu mua tiểu điền ngày 08/8/2019

Giá thu mua tiểu điền ngày 05/8/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 18/7/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 12/7/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 10/7/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 06/7/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 28/6/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 07/6/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 31/5/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 24/5/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 17/5/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 07/5/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 23/4/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 09/4/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 27/3/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 21/3/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 09/3/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 06/3/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 26/02/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 21/02/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 20/02/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 15/02/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 12/02/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 31/01/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 22/01/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 17/01/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 09/01/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 05/01/2019

backtop