CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

Đơn vị phụ thuộc

Nông Trường Cao Su Hàng Gòn

 

- Địa chỉ : xã Hàng Gòn - thành phố Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại
: 0251 3796 215
- Fax
: 0251 3796 141
   
   
   
   

 

 
 
 
 
 
                       
 
backtop