CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

Đơn vị phụ thuộc

Nông Trường Cao Su Ông Quế
- Địa chỉ : xã Xuân Quế - huyện Cẩm Mỹ - tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại : 0251 3720 016
- Fax : 0251 3729 282
- Giám đốc : Nguyễn Huy Thanh 
- Phó Giám đốc : Đỗ Trọng Lạc
  : Nguyễn Thanh Bình
  : Nguyễn Đức Vinh
- Sản lượng : Năm 2018 khai thác 3.814 tấn đạt 103.07 % kế hoạch 2018
 
backtop