CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

Đơn vị phụ thuộc

Nông Trường Cao Su Cẩm Mỹ

 

- Địa chỉ : xã Xuân Mỹ - huyện Cẩm Mỹ - tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại
: 0251 3790 096
- Fax
: 0251 3790 096
   
   
   
   

 

                                                                            
 
 
 
 
 
 
backtop