CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

Đơn vị phụ thuộc

Nông Trường Cao Su Cẩm Mỹ
- Địa chỉ : xã Xuân Mỹ - huyện Cẩm Mỹ - tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại
: 0251 3790 096
- Fax
: 0251 3790 096
- Giám đốc
: Trương Văn Mẫn 
- Phó Giám đốc
: Lê Minh Tuấn
 
: Phạm Công Hiền
- Sản lượng
: Năm 2018 đạt 3.401 tấn đạt 102,44 % kế hoạch 2018

 

                                                                            
 
 
 
 
 
 
backtop