CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

GIÁ THU MUA MỦ CAO SU TIỂU ĐIỀN

13-11-2019 - (Lần 39) Tăng liên tiếp giá thu mua mủ tiểu điền trong 5 lần liên tục

13-11-2019 - (Lần 39) Tăng liên tiếp giá thu mua mủ tiểu điền trong 5 lần liên tục

Ngày 13-11-2019, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền, đây là lần tăng giá thứ 5 liên tiếp giá thu mua mủ tiểu điền, cụ thể như sau:

Xem thêm

Diễn biến giá thu mua mủ tiểu điền từ ngày 05-9 đến ngày 07-11 năm 2019

Diễn biến giá thu mua mủ tiểu điền từ ngày 05-9 đến ngày 07-11 năm 2019

Trong 8 lần thay đổi giá (từ lần 31 đến 38), giá thu mua mủ tiều điền thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Xem thêm

07-11-2019 - Giá thu mua mủ tiểu điền (lần 38) - Giá thu mua cao su tiếp tục tăng

07-11-2019 - Giá thu mua mủ tiểu điền (lần 38) - Giá thu mua cao su tiếp tục tăng

Ngày 07-11-2019, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền cụ thể như sau:

Xem thêm

05-11-2019 - Giá thu mua mủ tiểu điền (lần 37) - Giá thu mua cao su tăng

05-11-2019 - Giá thu mua mủ tiểu điền (lần 37) - Giá thu mua cao su tăng

Ngày 05-11-2019, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền cụ thể như sau:

Xem thêm

31-10-2019 - Giá thu mua mủ tiểu điền (lần 36) - Giá thu mua cao su tăng

31-10-2019 - Giá thu mua mủ tiểu điền (lần 36) - Giá thu mua cao su tăng

Ngày 31-10-2019, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền cụ thể như sau:

Xem thêm

23-10-2019 - Giá thu mua mủ tiểu điền (lần 35) - Giá thu mua tăng

23-10-2019 - Giá thu mua mủ tiểu điền (lần 35) - Giá thu mua tăng

Ngày 23-10-2019, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền cụ thể như sau:

Xem thêm

11-10-2019 - Giá thu mua mủ tiểu điền (lần 34)

11-10-2019 - Giá thu mua mủ tiểu điền (lần 34)

Ngày 11-10-2019, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền cụ thể như sau:

Xem thêm

[Cập nhật - 07-11-2019] - Giá thu mua mủ cao su tiểu điền

[Cập nhật - 07-11-2019] - Giá thu mua mủ cao su tiểu điền

Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quy định giá thu mua mủ cao su nguyên liệu ( mủ nước) của các hộ tiểu điền tại các Nông trường và Nhà máy trực thuộc như sau

Xem thêm
backtop