CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

Giá Thu Mua Mủ Cao Su Tiểu Điền

Giá thu mua mủ cao su tiểu điền

Giá thu mua mủ cao su tiểu điền

Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quy định giá thu mua mủ cao su nguyên liệu ( mủ nước) của các hộ tiểu điền tại các Nông trường và Nhà máy trực thuộc như sau

Xem thêm
backtop