CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

Tin Tức

20-11-2019 - (Lần 40) Giá thu mua mủ tiểu điền tiếp tục tăng

Ngày 20-11-2019, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền, cụ thể như sau:

Trong lần thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (lần 40), giá thu mua sẽ được áp dụng từ ngày 21-11-2019, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền cụ thể như sau:

MỦ GIAO VỀ CÁC NHÀ MÁY

          - Tiếp tục thu mua Mủ nước chế biên cao su khối giá lần lượt: Loại 1 mua với giá 264 đồng/TSC và Loại 2 mua với giá 261 đồng/TSC (theo tiêu chuẩn 00/TCNLTM). Ngoài ra, tiếp tục thu mua mủ nước từ vườn cây cạo khoán vượt định mức sản lượng là 28.400 đồng/kg mủ quy khô

          - Tạm ngưng thu mua Mủ nước chế biến cao su ly tâm.

         - So với giá thu mua tiểu điền (lần 39) được công bố ngày 13-11-2019, Giá thu mua mủ tươi (Chưa quy khô theo hàm lượng cao su khô) từ các hộ tiểu điền trong lần 40 công bố ngày 20-11-2019 có chiều hướng tăng, giá cụ thể:

      + Giá thu mua MỦ CHÉN: Loại Khô từ 10.500 đồng thành 10.800 đồng/kg; Loại Vừa từ 9.500 đồng thành 9.800 đồng/kg; Loại Ướt từ 5.000 đồng thành 5.300 đồng/kg

     + Giá thu mua MỦ ĐÔNG: Loại Khô từ 8.300 đồng thành 8.600 đồng/kg; loại Vừa từ 6.700 đồng thành 7.000 đồng/kg; loại Ướt từ 4.300 đồng thành 4.600 đồng/kg.

       + Giá thu mua MỦ DÂY: Loại Khô từ 9.900 đồng thành 10.200 đồng/kg; loại Ướt từ 6.800 đồng thành 7.100 đồng.

       + Giá thu mua MỦ TẬN THU: từ 1.750 đồng/kg thành 1.900 đồng/kg

       + Giá thu mua MỦ ĐẤT: từ 230 đồng thành 240 đồng/kg. 

          - Giá thu mua mủ chén, mủ đông và mù dây các loại giao tại nhà máy được nghiệm thu theo hàm lượng cao su khô (DRC) lần lượt:

          + Giá thu mua mủ chén và mủ đông các loại tăng từ 176 đồng thành 184 đồng/DRC.

          + Giá thu mua mủ dây các loại tăng từ 159 đồng thành 166 đồng/DRC.

          - Giá các loại mủ phụ (trừ mù tận thu và mủ đất) tại vườn cây cạo khoán vượt định mức sản lượng từ 159 đồng thành 166 đồng/DRC.

MỦ MUA TẠI CÁC ĐIỂM THU MUA Ở CÁC NÔNG TRƯỜNG

          - Giá mủ nước thấp hơn 02 đồng/TSC so với giá mua giao về nhà máy.

          - Giá mua mủ phụ các loại thấp hơn 200 đồng/kg so với giá mua giao về nhà máy.

        - Đối với các hộ tiểu điền trên địa bàn Nông trường Cẩm Đường, giá mua mủ phụ các loại cao hơn 2.000 đồng/kg; giá mua mủ nước cao hơn 05 đ/TSC so với giá mua giao về nhà máy.

 

Trên đây là Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (lần thứ 40) cập nhật ngày 20-11-2019 có hiệu lực áp dụng từ ngày 21-11-2019 của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

Tham khảo Văn bản tại đây

backtop