CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

Tin Tức

11-10-2019 - Giá thu mua mủ tiểu điền (lần 34)

Ngày 11-10-2019, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền cụ thể như sau:

Trong lần thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (lần 34), giá thu mua sẽ được áp dụng từ ngày 12-10-2019, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền cụ thể như sau:

MỦ GIAO VỀ CÁC NHÀ MÁY

          - Tiếp tục thu mua Mủ nước chế biên cao su khối giá lần lượt: Loại 1 mua với giá 242 đồng/TSCLoại 2 mua với giá 239 đồng/TSC (theo tiêu chuẩn 00/TCNLTM). Ngoài ra, tiếp tục thu mua mủ nước từ vườn cây cạo khoán vượt định mức sản lượng là 26.100 đồng/kg mủ quy khô

          - Tạm ngưng thu mua Mủ nước chế biến cao su ly tâm.

          - So với giá thu mua tiểu điền (lần 33) được công bố ngày 18-9-2019, Giá thu mua mủ tươi (Chưa quy khô theo hàm lượng cao su khô) từ các hộ tiểu điền trong lần 34 công bố ngày 11-10-2019 có chiều hướng giảm 300 đồng/kg thu mua các loại mủ, giá cụ thể:

          + Giá thu mua MỦ CHÉN: Loại Khô từ 10.000 đồng còn 9.700 đồng/kg; Loại Vừa từ 9.000 đồng còn 8.700 đồng/kg; Loại Ướt từ 4.500 đồng còn 4.200 đồng/kg.

          + Giá thu mua MỦ ĐÔNG: Loại Khô từ 7.800 đồng còn 7.500 đồng/kg; loại Vừa từ 6.200 đồng còn 5.900 đồng/kg; loại Ướt từ 3.800 đồng còn 3.500 đồng/kg.

          + Giá thu mua MỦ DÂY: Loại Khô từ 9.400 đồng còn 9.100 đồng/kg; loại Ướt từ 6.300 đồng còn 6.000 đồng.

          + Giá thu mua MỦ TẬN THU: từ 1.400 đồng còn 1.300 đồng/kg.

          + Giá thu mua MỦ ĐẤT: từ 200 đồng còn 190 đồng/kg.

          - Giá thu mua mủ chén, mủ đông và mù dây các loại giao tại nhà máy được nghiệm thu theo hàm lượng cao su khô (DRC) lần lượt:

          + Giá thu mua mủ chén và mủ đông các loại giảm từ 163 đồng còn 155 đồng/DRC.

          + Giá thu mua mủ dây các loại giảm từ 147 đồng còn 140 đồng/DRC.

          - Giá các loại mủ phụ (trừ mù tận thu và mủ đất) tại vườn cây cạo khoán vượt định mức sản lượng từ 147 đồng giảm còn 140 đồng/DRC.

MỦ MUA TẠI CÁC ĐIỂM THU MUA Ở CÁC NÔNG TRƯỜNG

          - Giá mủ nước thấp hơn 02 đồng/TSC so với giá mua giao về nhà máy.

          - Giá mua mủ phụ các loại thấp hơn 200 đồng/kg so với giá mua giao về nhà máy.

          - Đối với các hộ tiểu điền trên địa bàn Nông trường Cẩm Đường, giá mua mủ phụ các loại cao hơn 2.000 đồng/kg; giá mua mủ nước cao hơn 05 đ/TSC so với giá mua giao về nhà máy.

 

Trên đây là Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (lần thứ 34) cập nhật ngày 11-10-2019 có hiệu lực áp dụng từ ngày 12-10-2019 của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

Tham khảo Văn bản tại đây

 

backtop