CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

Tin Tức

16-12-2019 - (Lần 45) - Chính sách ưu đãi dành cho các hộ tiểu điền

Ngày 16-12-2019, Tổng Công ty bổ sung Chính sách ưu đãi dành cho các hộ tiểu điền trong Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (Lần thứ 45), cụ thể:

Giá thu mủ các loại từ các hộ tiểu điền vẫn giữ nguyên như giá trong thông báo lần thứ 44, công bố ngày 06-12-2019. Trong thông báo giá thu mua mủ tiểu điền lần thứ 45, Tổng Công ty bổ sung Chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích khách hàng bán mủ cao su nguyên liệu cho Tổng Công ty thường xuyên và ổn định. Tổng Công ty áp dụng giá ưu đãi đối với các khách hàng như sau:

MỨC 1 - Sản lượng quy khô ≥ 7.000 kg/ngày - Giá ưu đãi: Đơn giá thu mua + 3đ/TSC

MỨC 2 - Sản lượng quy khô ≥ 8.000 kg/ngày - Giá ưu đãi: Đơn giá thu mua + 5đ/TSC

MỨC 3 - Sản lượng quy khô ≥ 9.000 kg/ngày - Giá ưu đãi: Đơn giá thu mua + 7đ/TSC

Thời gian áp dụng ưu đãi kể từ ngày 17-12-2019. Văn bản.

backtop