Tỷ giá

Mã NT Mua Bán
AUD 16272.81 16549.83
CAD 17107.02 17450.91
CHF 23009.98 23472.16
EUR 26023.88 26754.21
GBP 30063.93 30545.36
HKD 2914.07 2978.56
JPY 202.84 210.83
KRW 18.88 20.9
SGD 16962.61 17268.75
THB 717.2 747.12
USD 23150 23250

Thống Kê

Số người truy cập
1704

Giới thiệu

Tên Tiếng Anh : DONG NAI RUBBER CORPORATION
Tên Viết Tắt : DONARUCO
Địa Chỉ : Ấp Trung Tâm, Xã Xuân Lập, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.3724444
Fax : 0251.3724123
Email : dn@donaruco.vn - Website : www.donaruco.vn

Xem tiếp

Tin tức và sự kiện

 • Giá thu mua mủ cao su tiểu điền

  Xem tiếp
 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

        Thực hiện kế hoạch liên tịch số 751/KHLT-CSVN-CĐCS ngày 04/12/2018 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và Công đoàn cao su Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019.

  Xem tiếp
 • Lể công bố hoàn thành kế hoạch năm 2018

  Ngày 25/12/2018 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Suối Tre Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tổ chức Lễ công bố hoàn thành kế hoạch năm 2018

  Xem tiếp
 • Lễ công bố hoàn thành kế hoạch năm 2018 nông trường Bình Lộc

   Ngày 19 tháng 12 năm 2018, Nông trường Cao su Bình Lộc tổ chức Lễ công bố hoàn thành kế hoạch khai thác mủ năm 2018, sớm hơn 14 ngày so với kế hoạch.

  Xem tiếp

Thông tin doanh nghiệp

 • Báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp năm 2018

  - Báo cáo tình hình thực hiện, sắp xếp doanh nghiệp năm 2018
  - Phụ lục 
  + Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin
  - Báo cáo quyết toan tài chính 6 tháng năm 2018
  Xem tiếp
 • báo cáo tài chính năm 2017

  CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI 
  Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017
  Nội dung 
   - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
   - Báo cáo Kiểm toán độc lập 
   - Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 
   - Bảng cân đối kế toán riêng
   - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh riêng
   - Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ riêng
   - Bản thuyệt minh Báo cáo tài chính riêng 

  Xem tiếp
 • Báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp năm 2017

  + Báo cáo 
     - Báo cáo quyết toán năm 2016
     - Báo cáo quyết toán 6 tháng năm 2017
     - Báo cáo lương thưởng năm 2017
  + Phụ lục
     - Kế hoạch điều chỉnh năm 2017
     - Phụ lục 5, 7
     - Phụ lục 8,10

  Xem tiếp
 • Báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp năm 2016

  + Báo cáo tài chính 
     - Báo cáo tài chính năm 2015
     - Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016
  + Phụ lục đính kèm 
     - Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
     - Kế hoạch năm 2016
     - Báo cáo thực hiện 03 năm
     - Tình hính thực hiện sắp xép, đổi mới doanh nghiệp năm 2016
     - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức
     - Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện KH-BC Lao động

  Xem tiếp

Thành tích