CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

Thông tin doanh nghiệp

Công bố thông tin bán đấu giá tại Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LẦN 01

Toàn bộ phận vốn góp của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai (DONARUCO) đầu tư tại
Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín.

 

1. Tên doanh nghiệp bán đấu giá:

Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín

2. Địa chỉ:

Lô 18-19 Quốc lộ 1A, KP Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

3. Điện thoại:

02513.771797

4. Ngành nghề kinh doanh chính:

Xây dựng nhà các loại, xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, sử dụng hoặc đi thuê, hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

5. Vốn điều lệ:

160.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng)

6. Tổng số phần vốn góp dự kiến chuyển nhượng:

Toàn bộ phần vốn góp (chiếm tỷ lệ 7.812% tổng số phần vốn góp của Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín)

7. Giá trị phần vốn góp (Giá khởi điểm):

76.721.565.688 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi sáu tỷ, bảy trăm hai mươi mốt triệu, năm trăm sáu mươi lăm nghìn, sáu trăm tám mươi tám đồng)

8. Tổ chức thực hiện đấu giá:

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn

Trụ sở: 693 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

9. Điều kiện tham gia đấu giá:

Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá phần vốn góp Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai do Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn ban hành.

10. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

Khách hàng đăng ký tại trang đấu giá trực tuyến https://daugiaviet.vn và gửi bản chính các tài liệu theo Khoản 3 Quy chế đấu giá kèm chứng từ nộp tiền đặt trước qua địa chỉ thư điện tử của Công ty Đông Sài Gòn: dgdongsaigon@gmail.com bằng địa chỉ email đã đăng ký trên trang đấu giá trực tuyến và gửi bản chính bằng đường bưu điện (hoặc hình thức khác) đến Trụ sở Công ty Đông Sài Gòn từ 08h00 ngày 07/10/2021 đến 17h00 ngày 27/10/2021.

11. Thời gian và địa điểm xem hồ sơ tài sản đấu giá:

Từ 08h00 ngày 07/10/2021 đến 17h00 ngày 27/10/2021 trên trang đấu giá trực tuyến https://daugiaviet.vn hoặc www.donaruco.vn;

12. Thời hạn nộp tiền đặt trước:

Từ 08h00 ngày 07/10/2021 đến 17h00 ngày 27/10/2021 (bằng hình thức chuyển khoản)

13. Địa điểm, thời gian tổ chức đấu giá:

Địa điểm: Tại trang đấu giá trực tuyến https://daugiaviet.vn.

Thời gian: Lúc 14h00 đến 15h00 ngày 04/11/2021

14. Thời gian hoàn trả tiền đặt trước:

Từ ngày 05/11/2021 đến hết ngày 11/11/2021

15. Thời gian thanh toán tiền mua phần vốn góp:

Từ ngày 05/11/2021 đến hết ngày 11/11/2021


Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại địa điểm đăng ký và website: www.donaruco.vn, https://daugiaviet.vn;

Tài liệu đấu giá vốn góp của DONARUCO đầu tư tại Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín, cụ thể:

00. Thông báo bán đấu giá phần vón góp - PHU VIET TIN

01. Quy chế bán đấu giá

02. CV 336 CSVN 01.7.2019 Vv thoái vốn ngoài DN của Donaruco

03. Quyết định 43A HĐTV Vv thoái vốn đầu tư tại Phú Việt Tín

04. Nghị quyết 11A HĐTV Phê duyệt PA thoái vốn Phú Việt Tín

05.Công bố thông tin đấu giá Công ty Phú Việt Tín

06. Giấy đăng ký kinh doanh Phú Việt Tín

07. Xác nhận phần vốn góp DONARUCO ở Phú Việt Tín

08. Điều lệ công ty Phú Việt Tín

09. Báo cáo kiểm toán năm 2019 Phú Việt Tín

10. Báo cáo tài chính năm 2020 Phú Việt Tín

11. Chứng thư định giá phần vốn góp

Mẫu số 01. Đơn đăng ký tham gia mua phần vốn góp

Mẫu số 02 - Giấy uỷ quyền

Mẫu số 03. Đơn đề nghị huỷ đăng ký tham gia

 

Tải tất cả file

 

 

 

 

Bài viết liên quan

Báo cáo tài chính năm 2022 (02-04-2023)

Tin tuyển dụng Kế toán tổng hợp (05-04-2023)

Thông báo 190 - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (13-03-2023)

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản - 02/03/2023 (02-03-2023)

Thông báo thầu tham dự 582,2197 ha (14-02-2023)

Thông báo 120 - Thông báo kết quả thầu thẩm định (14-02-2023)

Thông báo 112 - Thông báo lựa chọn thẩm định (10-02-2023)

Thông báo 107 - Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (08-02-2023)

Thông báo 73 - Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (01-02-2023)

Thông báo 44 - Về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (13-01-2023)

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (01-12-2022)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN (09-12-2022)

Báo cáo tài chính năm 2021 (18-04-2022)

Báo cáo tài chính năm 2020 (26-03-2021)

Công bố thông tin bán đấu giá Công ty Sado (18-03-2021)

Công bố thông tin tháng 06 năm 2020 (05-01-2021)

1 - Thông báo mời chào hành cạnh trạnh (30/12/2020) (31-12-2020)

Báo cáo tài chính năm 2019 (03-11-2020)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2019; Báo cáo chế độ, tiền thưởng (21-04-2020)

Báo cáo tài chính năm 2018 (05-08-2019)

Báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp năm 2019 (05-08-2019)

Báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp năm 2018 (07-08-2019)

Báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp năm 2017 (07-08-2019)

Báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp năm 2016 (07-08-2019)

Báo cáo tài chính năm 2017 (07-08-2019)

Báo cáo tài chính năm 2016 (07-08-2019)

Báo cáo tài chính năm 2015 (07-08-2019)

Báo cáo tài chính năm 2014 (07-08-2019)

Báo cáo tài chính năm 2013 (07-08-2019)

backtop