CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

Tin Tức

[Cập nhật - 13-11-2019] - Giá thu mua mủ cao su tiểu điền

Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quy định giá thu mua mủ cao su nguyên liệu ( mủ nước) của các hộ tiểu điền tại các Nông trường và Nhà máy trực thuộc như sau

Giá thu mua tiểu điền ngày 13/11/2019

Giá thu mua tiểu điền ngày 07/11/2019

Giá thu mua tiểu điền ngày 05/11/2019

Giá thu mua tiểu điền ngày 31/10/2019

Giá thu mua tiểu điền ngày 11/10/2019

Giá thu mua tiểu điền ngày 19/9/2019

Giá thu mua tiểu điền ngày 18/9/2019

Giá thu mua tiểu điền ngày 05/9/2019

Giá thu mua tiểu điền ngày 27/8/2019

Giá thu mua tiểu điền ngày 08/8/2019

Giá thu mua tiểu điền ngày 05/8/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 18/7/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 12/7/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 10/7/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 06/7/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 28/6/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 07/6/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 31/5/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 24/5/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 17/5/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 07/5/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 23/4/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 09/4/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 27/3/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 21/3/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 09/3/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 06/3/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 26/02/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 21/02/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 20/02/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 15/02/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 12/02/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 31/01/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 22/01/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 17/01/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 09/01/2019

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 05/01/2019

Bài viết liên quan

24-9-2020 - Lần 20| Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (25-09-2020)

17-9-2020 - Lần 19 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (17-09-2020)

10-09-2020 - Lần 18| Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (10-09-2020)

31-8-2020 - Lần 17 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (31-08-2020)

25-8-2020 - Lần 16 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (31-08-2020)

20-8-2020 - Lần 15 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (31-08-2020)

12-8-2020 - Lần 14 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (18-08-2020)

11-8-2020 - Lần 13 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (18-08-2020)

06-8-2020 - Lần 12 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (18-08-2020)

24-7-2020 - Lần 11 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (17-08-2020)

25-5-2020 - Lần 10 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (10-06-2020)

12-5-2020 - Lần 09 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (09-06-2020)

04-5-2020 - Lần 08 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (05-05-2020)

17-4-2020 - Lần 07 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (21-04-2020)

08-4-2020 - Lần 06 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (08-04-2020)

13-3-2020 - Lần 04 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (13-03-2020)

09-3-2020 - Lần 03 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (09-03-2020)

27-02-2020 - Lần 02 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (02-03-2020)

09-01-2020 - Lần 01 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (09-01-2020)

30-12-2019 - (Lần 46) Giá thu mua tiểu điền giảm dịp cuối năm 2019 (30-12-2019)

16-12-2019 - (Lần 45) - Chính sách ưu đãi dành cho các hộ tiểu điền (17-12-2019)

10-12-2019 - (Lần 44) 10 lần liên tiếp tăng Giá thu mua mủ tiểu điền (13-12-2019)

06-12-2019 - (Lần 43) Giá thu mua mủ tiểu điền tiếp tục tăng giá thu mua (13-12-2019)

05-12-2019 - (Lần 42) Giá thu mua mủ tiểu điền tăng 8 lần liên tục (05-12-2019)

22-11-2019 - (Lần 41) Giá thu mua mủ tiểu điền tăng 7 lần liên tục (25-11-2019)

20-11-2019 - (Lần 40) Giá thu mua mủ tiểu điền tiếp tục tăng (20-11-2019)

13-11-2019 - (Lần 39) Tăng liên tiếp giá thu mua mủ tiểu điền trong 5 lần liên tục (14-11-2019)

Diễn biến giá thu mua mủ tiểu điền từ ngày 05-9 đến ngày 07-11 năm 2019 (07-11-2019)

07-11-2019 - Giá thu mua mủ tiểu điền (lần 38) - Giá thu mua cao su tiếp tục tăng (07-11-2019)

05-11-2019 - Giá thu mua mủ tiểu điền (lần 37) - Giá thu mua cao su tăng (06-11-2019)

31-10-2019 - Giá thu mua mủ tiểu điền (lần 36) - Giá thu mua cao su tăng (31-10-2019)

23-10-2019 - Giá thu mua mủ tiểu điền (lần 35) - Giá thu mua tăng (23-10-2019)

11-10-2019 - Giá thu mua mủ tiểu điền (lần 34) (11-10-2019)

backtop