CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

Tin Tức

24-9-2020 - Lần 20| Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 24-9-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 20 cụ thể như sau:

MỦ GIAO VỀ CÁC NHÀ MÁY

- Giá tục thu mua Mủ nước chế biên cao su khối giá lần lượt: 

+ Loại 1 mua với giá 283 đồng/TSC (theo tiêu chuẩn 00/TCNLTM);

+ Loại 2 mua với giá 280 đồng/TSC (theo tiêu chuẩn 00/TCNLTM). 

- Giá tục thu mua mủ nước từ vườn cây cạo khoán vượt định mức sản lượng là 30.500 đồng/kg mủ quy khô

- Tạm ngưng thu mua Mủ nước chế biến cao su ly tâm.

- Giá thu mua mủ tươi (Chưa quy khô theo hàm lượng cao su khô) từ các hộ tiểu điền trong lần 20 công bố ngày 24-9-2020giá cụ thể:

+ Giá thu mua MỦ CHÉN:

Loại Khô: 11.200 đồng/kg;

Loại Vừa: 10.200 đồng/kg;

Loại Ướt: 5.700 đồng/kg

+ Giá thu mua MỦ ĐÔNG:

Loại Khô: 9.000 đồng/kg;

Loại Vừa: 7.400 đồng/kg;

Loại Ướt: 5.000 đồng/kg.

+ Giá thu mua MỦ DÂY:

Loại Khô: 10.600 đồng/kg;

Loại Ướt: 7.500 đồng/kg.

+ Giá thu mua MỦ TẬN THU: 1.650 đồng/kg

+ Giá thu mua MỦ ĐẤT: 250 đồng/kg. 

- Giá thu mua mủ chén, mủ đông và mù dây các loại giao tại nhà máy được nghiệm thu theo hàm lượng cao su khô (DRC) lần lượt:

          + Giá thu mua mủ chén và mủ đông các loại: 195 đồng/DRC.

          + Giá thu mua mủ dây các loại: 175 đồng/DRC.

- Giá các loại mủ phụ (trừ mù tận thu và mủ đất) tại vườn cây cạo khoán vượt định mức sản lượng: 175 đồng/DRC.

CHÍNH SÁCH GIÁ ƯU ĐÃI

MỨC 1 - Sản lượng quy khô ≥ 7.000 kg/ngày - Giá ưu đãi: Đơn giá thu mua + 3đ/TSC

MỨC 2 - Sản lượng quy khô ≥ 8.000 kg/ngày - Giá ưu đãi: Đơn giá thu mua + 5đ/TSC

MỨC 3 - Sản lượng quy khô ≥ 9.000 kg/ngày - Giá ưu đãi: Đơn giá thu mua + 7đ/TSC

MỦ MUA TẠI CÁC ĐIỂM THU MUA Ở CÁC NÔNG TRƯỜNG

- Giá mủ nước thấp hơn 02 đồng/TSC so với giá mua giao về nhà máy.

- Giá mua mủ phụ các loại thấp hơn 200 đồng/kg so với giá mua giao về nhà máy.

- Đối với các hộ tiểu điền trên địa bàn Nông trường Cẩm Đường, giá mua mủ phụ các loại cao hơn 2.000 đồng/kg; giá mua mủ nước cao hơn 05 đ/TSC so với giá mua giao về nhà máy.

 

Trên đây là Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (lần thứ 20) cập nhật ngày 24-9-2020 có hiệu lực áp dụng từ ngày 25-9-2020 của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

Tham khảo văn bản tại đây.

donaruco.vn/upload/files/1045.pdf

Bài viết liên quan

22-10-2020 - Lần 25 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (22-10-2020)

20-10-2020 - Lần 24 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (20-10-2020)

16-10-2020 - Lần 23 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (16-10-2020)

13-10-2020 - Lần 22| Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (14-10-2020)

30-9-2020 - Lần 21 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (02-10-2020)

17-9-2020 - Lần 19 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (17-09-2020)

10-09-2020 - Lần 18| Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (10-09-2020)

31-8-2020 - Lần 17 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (31-08-2020)

25-8-2020 - Lần 16 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (31-08-2020)

20-8-2020 - Lần 15 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (31-08-2020)

12-8-2020 - Lần 14 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (18-08-2020)

11-8-2020 - Lần 13 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (18-08-2020)

06-8-2020 - Lần 12 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (18-08-2020)

24-7-2020 - Lần 11 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (17-08-2020)

25-5-2020 - Lần 10 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (10-06-2020)

12-5-2020 - Lần 09 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (09-06-2020)

04-5-2020 - Lần 08 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (05-05-2020)

17-4-2020 - Lần 07 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (21-04-2020)

08-4-2020 - Lần 06 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (08-04-2020)

13-3-2020 - Lần 04 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (13-03-2020)

09-3-2020 - Lần 03 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (09-03-2020)

27-02-2020 - Lần 02 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (02-03-2020)

09-01-2020 - Lần 01 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền (09-01-2020)

30-12-2019 - (Lần 46) Giá thu mua tiểu điền giảm dịp cuối năm 2019 (30-12-2019)

16-12-2019 - (Lần 45) - Chính sách ưu đãi dành cho các hộ tiểu điền (17-12-2019)

10-12-2019 - (Lần 44) 10 lần liên tiếp tăng Giá thu mua mủ tiểu điền (13-12-2019)

06-12-2019 - (Lần 43) Giá thu mua mủ tiểu điền tiếp tục tăng giá thu mua (13-12-2019)

05-12-2019 - (Lần 42) Giá thu mua mủ tiểu điền tăng 8 lần liên tục (05-12-2019)

22-11-2019 - (Lần 41) Giá thu mua mủ tiểu điền tăng 7 lần liên tục (25-11-2019)

20-11-2019 - (Lần 40) Giá thu mua mủ tiểu điền tiếp tục tăng (20-11-2019)

13-11-2019 - (Lần 39) Tăng liên tiếp giá thu mua mủ tiểu điền trong 5 lần liên tục (14-11-2019)

Diễn biến giá thu mua mủ tiểu điền từ ngày 05-9 đến ngày 07-11 năm 2019 (07-11-2019)

07-11-2019 - Giá thu mua mủ tiểu điền (lần 38) - Giá thu mua cao su tiếp tục tăng (07-11-2019)

05-11-2019 - Giá thu mua mủ tiểu điền (lần 37) - Giá thu mua cao su tăng (06-11-2019)

31-10-2019 - Giá thu mua mủ tiểu điền (lần 36) - Giá thu mua cao su tăng (31-10-2019)

23-10-2019 - Giá thu mua mủ tiểu điền (lần 35) - Giá thu mua tăng (23-10-2019)

11-10-2019 - Giá thu mua mủ tiểu điền (lần 34) (11-10-2019)

[Cập nhật - 13-11-2019] - Giá thu mua mủ cao su tiểu điền (06-08-2019)

backtop