CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

Công ty con

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG NAI - KRATIE

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN KCN DẦU GIÂY
Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN KCN DẦU GIÂY
Tên viết tắt : DAGIZ 
Địa chỉ : Km2 ĐT 769, Bàu Hàm 2, Thống Nhất, Đồng Nai
Điện thoại : 02513 770945
Email : kcn_daugiay@yahoo.com.vn
Website :www.kcndaugiay.vn
Vốn điều lệ : 120.000.000.000 đ( một trăm hai mươi tỷ đồng)
Chủ tịch HĐQT : Nguyễn Thành Sơn
Tổng Giám Đốc : Nguyễn Thị Cẩm Hồng
Ngành nghể kinh doanh: 
Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp
 
Giới thiệu về hoạt động sản xuất của Công ty: 
Kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp
backtop