CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

Tin Tức

12-10-2019 - Cập nhật giá Cao su Thế giới

Giá Cao su Thế giới cập nhật lúc 11h00 ngày 12-10-2019

Thông tin cập nhật từ các sàn giao dịch lúc 11h00 giờ Việt Nam:

 

Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
10/19 151 +0.70 0.47 45 151.80 150.30 150.30 150.30 0
11/19 154.8 +0.2 0.13 6 155 154.5 154.6 154.6 1665
12/19 157.3 -0.7 -0.44 94 158.4 157.3 158 158 1881
01/20 159.1 +0.3 0.19 18 159.3 158.9 158.9 158.8 2512
02/20 162.3 +0.3 0.19 145 162.5 161.9 162 162 2806
03/20 163.40 +3.40 2.13 2206 163.40 159.90 160.10 160 0

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
10/19 10600 0 0.00 0 10600 10600 10600 10600 92
11/19 10725 -5 -0.05 158 10780 10710 10745 10730 10376
01/20 11575 -15 -0.13 111608 11640 11540 11600 11590 337754
03/20 11650 0 0.00 0 11655 11650 11655 11650 46
04/20 11775 0 0.00 0 11775 11775 11775 11775 106
05/20 11760 -25 -0.21 10700 11825 11735 11795 11785 101880
06/20 11880 -20 -0.17 0 11925 11880 11925 11900 56
07/20 11835 0 0.00 0 11835 11835 11835 11835 20
08/20 11885 0 0.00 0 11930 11840 11840 11885 54
09/20 11970 -15 -0.13 700 12015 11925 11990 11985 9990

 

Giá trên chỉ để tham khảo

          Để biết thêm giá các loại sản phẩm Cao su do Tổng Công ty Cao su Đồng Nai sản xuất (Cao su SVR CV50, SVR CV60, SVR L, SVR 3L, SVR 5, SVR 5S, SVR CV, SVR 10, SVR 20, Latex..), xin vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch Đầu tư Tổng Công ty Cao su Đồng Nai số điện thoại: (084) - 02513 724 614 hoặc Email thông tin về dn@donaruco.vn

backtop