Tỷ giá

Mã NT Mua Bán
AUD 15854.1 16220.92
CAD 17094.82 17543.29
CHF 22890.17 23349.78
EUR 25888.85 26693.49
GBP 29244.26 29712.36
HKD 2937.8 3002.78
JPY 204.99 213.06
KRW 17.96 20.49
SGD 16738.52 17040.5
THB 716.97 746.87
USD 23330 23450

Thống Kê

Số người truy cập
38799

Giới thiệu

Tên Tiếng Anh : DONG NAI RUBBER CORPORATION
Tên Viết Tắt : DONARUCO
Địa Chỉ : Ấp Trung Tâm, Xã Xuân Lập, Thị xã Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.
Điện Thoại : 0251.3724444
Fax : 0251.3724123
Email : dn@donaruco.vn - Website : www.donaruco.vn

Xem tiếp

Tin tức và sự kiện

 • Giá thu mua mủ cao su tiểu điền

  Xem tiếp
 • Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2018

        Thực hiện kế hoạch liên tịch số 751/KHLT-CSVN-CĐCS ngày 04/12/2018 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và Công đoàn cao su Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2019.

  Xem tiếp
 • Lể công bố hoàn thành kế hoạch năm 2018

  Ngày 25/12/2018 tại Hội trường Trung tâm Văn hóa Suối Tre Tổng Công ty Cao su Đồng Nai tổ chức Lễ công bố hoàn thành kế hoạch năm 2018

  Xem tiếp
 • Lễ công bố hoàn thành kế hoạch năm 2018 nông trường Bình Lộc

   Ngày 19 tháng 12 năm 2018, Nông trường Cao su Bình Lộc tổ chức Lễ công bố hoàn thành kế hoạch khai thác mủ năm 2018, sớm hơn 14 ngày so với kế hoạch.

  Xem tiếp

Thông tin doanh nghiệp

 • Báo cáo tài chính năm 2018

  CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI
  Báo cáo tài chính năm 2018
  Nội dung :
    - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
    - Báo cáo kiểm toán độc lập
    - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
    - Bảng cân đối kế toán
    - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
    - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng
    - Thuyết minh Báo cáo tài chính         

  Xem tiếp
 • Báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp năm 2019

  - Báo cáo tỉnh hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019
  - Phụ lục :
    + Phụ lục X : Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2018


  Xem tiếp
 • Báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp năm 2018

  - Báo cáo tình hình thực hiện, sắp xếp doanh nghiệp năm 2018
  - Phụ lục 
  + Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin
  - Báo cáo quyết toan tài chính 6 tháng năm 2018
  Xem tiếp
 • báo cáo tài chính năm 2017

  CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI 
  Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017
  Nội dung 
   - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
   - Báo cáo Kiểm toán độc lập 
   - Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 
   - Bảng cân đối kế toán riêng
   - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh riêng
   - Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ riêng
   - Bản thuyệt minh Báo cáo tài chính riêng 

  Xem tiếp

Thành tích