Tỷ giá

Mã NT Mua Bán
AUD 16077.85 16449.88
CAD 17465.3 17923.54
CHF 23483.63 23955.2
EUR 26268.42 27138.63
GBP 29245.32 29713.5
HKD 2943.65 3008.77
JPY 209.81 218.11
KRW 18.42 21.02
SGD 17004.84 17311.65
THB 743.26 774.26
USD 23275 23395

Thống Kê

Số người truy cập
12134

Subsidiary units

1. AN LOC Plantation :
Address : Suoi Tre Commune,  Long Khanh Town, Dong Nai Province  
Tel : 0251.3726325  
Fax : 0251.3726325  
     
2. BINH LOC  Plantation:
Address : Xuan Thien Commune - Thong Nhat District - Dong Nai Province.  
Tel : 0251.3867246  
Fax : 0251.3767989  
     
3. DAU GIAY  Plantation:
Address : Bau Ham 2 Commune - Thong Nhat District - Dong Nai Province  
Tel : 0251.3761166  
Fax : 0251.3762946  
     
4. LONG THANH  Plantation:
Address : Long Duc Commune - Long Thanh District - Dong Nai Province  
Tel : 0251.3844667  
Fax : 0251.3844667  
     
5. BINH SON Plantation:
Address : Binh Son Commune - Long Thanh District - Dong Nai Province  
Tel : 0251.3533022  
Fax : 0251.3533580  
     
6. CAM MY  Plantation:
Address : Xuan My Commune - Cam My District - Dong Nai Province  
Tel : 0251.3790096  
Fax : 0251.3790096  
     
7. CAM DUONG Plantation:
Address : Xuan Duong Commune - Cam My District - Dong Nai Province  
Tel : 0251.3727097  
Fax : 0251.3728372  
     
8. TRẢNG BOM  Plantation:
Address : Trảng Bom Town - Trảng Bom District - Dong Nai Province  
Tel : 0251.3866228  
Fax : 0251.3924376  
     
9. TUC TRUNG  Plantation:
Address : Tuc Trung Commune - Dinh Quan District - Dong Nai Province  
Tel : 0251.3639197  
Fax : 0251.3637092  
     
10. AN VIENG  Plantation:
Address : Binh An Commune - Long Thanh District - Dong Nai Province  
Tel : 0251.3964785  
Fax : 0251.3964165  
     
11. THAI HIEP THANH  Plantation:
Address : Bau Can Commune - Long Thanh District - Dong Nai Province  
Tel : 0251.3553025  
Fax : 0251.3553414  
     
12. HANG GON  Plantation:
Address : Hang Gon Commune - Long Khanh Town - Dong Nai Province  
Tel : 0251.3796215  
Fax : 0251.3796141  
     
13. ONG QUE  Plantation:
Address : Xuan Que Commune - Cam My District- Dong Nai Province  
Tel : 0251.3720016  
Fax : 0251.3729282  
     
14. Processing Factory:
Address : Xuan Lap Commune - Long Khanh Town - Dong Nai Province  
Tel : 0251.3724630  
Fax : 0251.3724631  
     
15. Mechnical Transport Enterpprise :
Address : Xuan Lap Commune - Long Khanh Town - Dong Nai Province  
Tel : 0251.3724608  
Fax : 0251.3724607  
     
16. SUOI TRE Culture Center:
Address : Suoi Tre Commune - Long Khanh Town - Dong Nai Province  
Tel : 061.3726317  
Fax    
     
17. Donaruco Hospital :
Address : Suoi Tre Commune - Long Khanh Town - Dong Nai Province  
Tel : 0251.3726315  
Fax    
     
18. HONG HANH Hotel:
Address : 17 Phu Dong Thien Vuong - Da Lat city - Lam Dong Province  
Tel : 0263.3822761  
Fax : 0263.3835590