Tỷ giá

Mã NT Mua Bán
AUD 16813.79 17107.26
CAD 17817.41 18183.28
CHF 24015.28 24508.03
EUR 27276.67 27613.98
GBP 30596.88 31100.01
HKD 2936.92 3003.18
JPY 204.12 210.64
KRW 19.27 21.56
SGD 16892.64 17204.79
THB 705.2 734.93
USD 23290 23370

Thống Kê

Số người truy cập
755

Giá thu mua mủ cao su tiểu điền

    Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quy định giá thu mua mủ cao su nguyên liệu ( mủ nước) của các hộ tiểu điền tại các Nông trường và Nhà máy trực thuộc như sau:
 
Giá thu mua: Mủ nước 
    

- Mủ nước loại 1 giá mua  240 đồng/TSC
- Mủ nước loại 2 giá mua  235 đồng/TSC

 Đơn giá trên được áp dụng từ ngày 21/9/2018 và sẽ được điều chỉnh theo biến động của thị trường.

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 08/9/2018
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 28/8/2018
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 17/8/2018
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 09/8/2018
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 06/8/2018
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 28/7/2018
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 18/7/2018
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 14/7/2018
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 07/7/2018
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 19/6/2018
Gia thu mua mủ tiểu điền ngày 13/6/2018
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 07/6/2018
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 26/5/2018
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 09/5/2018