Tỷ giá

Mã NT Mua Bán
AUD 16272.81 16549.83
CAD 17107.02 17450.91
CHF 23009.98 23472.16
EUR 26023.88 26754.21
GBP 30063.93 30545.36
HKD 2914.07 2978.56
JPY 202.84 210.83
KRW 18.88 20.9
SGD 16962.61 17268.75
THB 717.2 747.12
USD 23150 23250

Thống Kê

Số người truy cập
1750

Giá thu mua mủ cao su tiểu điền

    Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quy định giá thu mua mủ cao su nguyên liệu ( mủ nước) của các hộ tiểu điền tại các Nông trường và Nhà máy trực thuộc như sau:
 
Giá thu mua: Mủ nước 
    

- Mủ nước loại 1 giá mua  256 đồng/TSC
- Mủ nước loại 2 giá mua  253 đồng/TSC

 Đơn giá trên được áp dụng từ ngày 21/3/2019 và sẽ được điều chỉnh theo biến động của thị trường.

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 09/3/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 06/3/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 26/02/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 21/02/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 20/02/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 15/02/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 12/02/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 31/01/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 22/01/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 17/01/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 09/01/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 05/01/2019