Tỷ giá

Mã NT Mua Bán
AUD 16077.47 16453.11
CAD 17380.73 17840.66
CHF 23247.65 23814.77
EUR 25781.12 26641.04
GBP 28615.27 29079.75
HKD 2929.52 2994.98
JPY 207.66 215.89
KRW 17.99 20.54
SGD 16836.56 17144.11
THB 737.04 767.95
USD 23155 23275

Thống Kê

Số người truy cập
2367

Giá thu mua mủ cao su tiểu điền

    Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quy định giá thu mua mủ cao su nguyên liệu ( mủ nước) của các hộ tiểu điền tại các Nông trường và Nhà máy trực thuộc như sau:
 
Giá thu mua: Mủ nước 
    

- Mủ nước loại 1 giá mua  254 đồng/TSC
- Mủ nước loại 2 giá mua  251 đồng/TSC

 Đơn giá trên được áp dụng từ ngày 18/7/2019 và sẽ được điều chỉnh theo biến động của thị trường.

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 12/7/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 10/7/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 06/7/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 28/6/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 07/6/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 31/5/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 24/5/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 17/5/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 07/5/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 23/4/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 09/4/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 27/3/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 21/3/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 09/3/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 06/3/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 26/02/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 21/02/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 20/02/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 15/02/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 12/02/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 31/01/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 22/01/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 17/01/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 09/01/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 05/01/2019