CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

Tin Tức

Giá thu mua mủ cao su tiểu điền

Tổng Công ty Cao su Đồng Nai quy định giá thu mua mủ cao su nguyên liệu ( mủ nước) của các hộ tiểu điền tại các Nông trường và Nhà máy trực thuộc như sau

 
Giá thu mua: Mủ nước   

- Mủ nước loại 1 giá mua  247 đồng/TSC
- Mủ nước loại 2 giá mua  244 đồng/TSC

Đơn giá trên được áp dụng từ ngày 02/8/2019 và sẽ được điều chỉnh theo biến động của thị trường.

Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 18/7/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 12/7/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 10/7/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 06/7/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 28/6/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 07/6/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 31/5/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 24/5/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 17/5/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 07/5/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 23/4/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 09/4/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 27/3/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 21/3/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 09/3/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 06/3/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 26/02/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 21/02/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 20/02/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 15/02/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 12/02/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 31/01/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 22/01/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 17/01/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 09/01/2019
Giá thu mua mủ tiểu điền ngày 05/01/2019
 

Bài viết liên quan

backtop