Tỷ giá

Mã NT Mua Bán
AUD 16077.47 16453.11
CAD 17380.73 17840.66
CHF 23247.65 23814.77
EUR 25781.12 26641.04
GBP 28615.27 29079.75
HKD 2929.52 2994.98
JPY 207.66 215.89
KRW 17.99 20.54
SGD 16836.56 17144.11
THB 737.04 767.95
USD 23155 23275

Thống Kê

Số người truy cập
2364

Cơ Cấu Tổ Chức

 Tổng Công ty Cao su Đồng Nai có cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành gồm :

  1. Hội đồng thành viên gồm 4 người:
- Ông Nguyễn Tiến Đức  - Chủ tịch 
- Ông Đỗ Minh Tuấn    - Thành viên 
 - Ông Lê Văn Cường - Thành viên 
- Ông Nguyễn Huy Thanh - Thành viên 
   
    2 .Kiểm soát viên gồm 3 người:
- Ông Lê Văn Tuấn      - Phụ trách chung
- Bà Trương Thị Mai Trúc  
- Ông Chu Đăng Khoa  
   3. Ban Tổng Giám đốc gồm 5 người:
- Ông Đỗ Minh Tuấn - Tổng Giám đốc 
- Bà Vũ Thị Mỹ Lệ - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Minh Khang - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Ngô Toàn - Phó Tổng Giám đốc
   
 4.Các đơn vị phụ thuộc và sự nghiệp thuộc Tổng công ty.